Tromboneles

Toeteren dat het een lieve lust is!

Je kunt bij het MEC tromboneles krijgen tot je oren ervan tuiten! Er wordt gebruik gemaakt van een inspirerende lesmethode waarbij naast het meespelen met cassettes en cd’s natuurlijk ook aandacht wordt besteed aan techniek, toonvorming maar ook aan improviseren en het eventueel leren lezen van het notenschrift.

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docenten

Mark Smit

Muziekschool Amsterdam