Concertinales

Concertina’s zijn – meestal kleine – accordeons met melodiebassen in plaats van akkoordbassen. Ze kunnen diatonisch zijn (anglo-concertina en bandoneon) of chromatisch (de Engelse concertina).

Bij een CHROMATISCH instrument geeft een knop of toets altijd dezelfde toon, ongeacht of je de balg duwt of trekt. Bij een DIATONISCH oftewel ‘wisseltonig’ instrument produceren de meeste knoppen twee verschillende tonen. Bij het uittrekken van de balg hoor je de ene toon, en bij het induwen de andere. Voordeel hiervan is de economie: meer tonen op een even groot instrument. Anders gezegd: bij evenveel tonen een kleiner instrument.

1. Anglo-concertina

Dit heerlijke kleine instrument met zijn rijke, ietwat nasale klank is wat ingewikkelder om te bespelen dan het schippersklavier (zie onder accordeon), maar ook flexibeler (meer mogelijkheden). Vooral geschikt voor Engelse en Ierse dansmuziek (reels, jigs, hornpipes etc.), maar ook voor b.v. Franse, Nederlandse of Skandinavische volkswijsjes.

2. Bandoneon

Dit is een soort grote anglo-concertina, speciaal in gebruik voor de tango. De plechtige klank van de Duitse bandoneon, meegenomen naar Argentinië. De bassen aan de linkerkant geven een prachtig diep, fagotachtig geluid. In de rechterhand kan je o.a. de felle staccato’s maken die zo kenmerkend zijn voor de tango. (Tango: een droevige gedachte die je kan dansen. Het hele leven in drie minuten.) Mogelijkheden voor polyfoon spel zijn groter dan op de anglo-concertina (en verre van eenvoudig), en het valt dan ook aan te bevelen om eerst wat ervaring op te doen op dat instrument alvorens over te stappen naar de bandoneon (of u moet heel gemotiveerd zijn om die tangomuziek te gaan spelen!). Dit instrument is niet geschikt voor kinderen.

3. Engelse concertina

Dit veelzijdige instrument onderscheidt zich van de anglo-concertina doordat het volledig chromatisch is, maar ook doordat er in feite geen baskant is: de noten van het linker- en de rechterklavier vullen elkaar aan. Het onderscheidt zich van de bandoneon doordat de knoppen (veel!) logischer gerangschikt zijn. Je kan bijna alles spelen op de Engelse concertina, maar hij laat zich van zijn sterkste kant zien bij vloeiende melodieën met veel kruisen, mollen en herstellingstekens (J.S. Bach!).

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docent

Bas Voorhoeve

Muziekschool Amsterdam