Vioolles

Net zo leren spelen als Andre Rieu… alles is mogelijk

Strijken op de viool en zo een mooie melodie ten gehore brengen, dat kan je leren tijdens vioolles. Tijdens de lessen worden strijktechniek, akkoordenschema’s, ritmiek, notenlezen en gehoortraining behandeld. Voor een proefles viool kan je gebruik maken van een viool van het MEC. Wij hebben een hele viool voor volwassenen en een 3/4 viool voor de kleintjes.

De viool wordt het meest bespeeld van alle strijkinstrumenten uit de vioolfamilie, die bestaat uit de viool, de altviool en de cello. De viool ontstond al rond 1550 in Italië. 
Als volwassene heb je een 4/4 viool nodig. Volwassenen die klein van stuk zijn, keizen nog wel eens voor een 7/8 viool, maar die zijn een stuk moeilijker vindbaar. De maat 3/4 en kleiner zijn voor kinderen. 
Viool
De viool is het populairste, kleinste en hoogst klinkende instrument in de vioolfamilie. In een symfonieorkest is de viool het meest voorkomende instrument. De eerste- en tweede violisten spelen een andere partij, maar hetzelfde soort instrument. 
Altviool
De altviool wordt op dezelfde manier bespeeld als de viool, maar is iets groter en klinkt een kwint lager. De altviool vormt vaak een middenstem in het orkest, maar er zijn ook soloconcerten geschreven voor de altviool. De altviool bestonde eerder dan de viool.
Cello
De cello is het grootste en laagste instrument uit de vioolfamilie. De cello is een octaaf lager gestemd dan de altviool en wordt door de zittende speler tussen de knieëen gehouden. Behalve dat de cello in elk symfonie orkest voorkomt, is er ook talloze solo muziek
voor de cello geschreven.   
 

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docenten

Ana Marquez

Muziekschool Amsterdam