Celloles

Er is al veel klassieke muziek gespeeld op de cello

Cellospelen, een lang gekoesterde droom, een wens of een hobby die weer nieuw leven ingeblazen moet worden? Wil jij voor het eerst celloles nemen, of de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij het Muziek Educatie Centrum.
De cello is een fantastisch instrument want het gevoel dat de trillingen van de snaren en het hout geven is met geen pen te beschrijven. Iedereen kan door celloles te nemen cello leren spelen.

Voor een proefles cello kan je gebruik maken van een Luthés 2004 Paris 1/4 cello, van het MEC.

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docent

Sebastiaan van den Bergh

Muziekschool Amsterdam