Celloles

Er is al veel klassieke muziek gespeeld op de cello

Cellospelen, een lang gekoesterde droom, een wens of een hobby die weer nieuw leven ingeblazen moet worden? Wil jij voor het eerst celloles nemen, of de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij het Muziek Educatie Centrum. De cello is een fantastisch instrument want het gevoel dat de trillingen van de snaren en het hout geven is met geen pen te beschrijven. Iedereen kan door celloles te nemen cello leren spelen. Voor een proefles cello kan je gebruik maken van een Luthés 2004 Paris 1/4 cello, van het MEC.

De viool wordt het meest bespeeld van alle strijkinstrumenten uit de vioolfamilie, die bestaat uit de viool, de altviool en de cello. De viool ontstond al rond 1550 in Italië. 
Als volwassene heb je een 4/4 viool nodig. Volwassenen die klein van stuk zijn, keizen nog wel eens voor een 7/8 viool, maar die zijn een stuk moeilijker vindbaar. De maat 3/4 en kleiner zijn voor kinderen. 
Viool
De viool is het populairste, kleinste en hoogst klinkende instrument in de vioolfamilie. In een symfonieorkest is de viool het meest voorkomende instrument. De eerste- en tweede violisten spelen een andere partij, maar hetzelfde soort instrument. 
Altviool
De altviool wordt op dezelfde manier bespeeld als de viool, maar is iets groter en klinkt een kwint lager. De altviool vormt vaak een middenstem in het orkest, maar er zijn ook soloconcerten geschreven voor de altviool. De altviool bestonde eerder dan de viool.
Cello
De cello is het grootste en laagste instrument uit de vioolfamilie. De cello is een octaaf lager gestemd dan de altviool en wordt door de zittende speler tussen de knieëen gehouden. Behalve dat de cello in elk symfonie orkest voorkomt, is er ook talloze solo muziek
voor de cello geschreven.   
 

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docent

Sebastiaan van den Bergh

Muziekschool Amsterdam