Jeugd Fonds Sport & Cultuur Amsterdam (JFSCA)

Willen uw kinderen naar muziekles, maar heeft u daar geen geld voor?
Als ouder kunt u zelf of via een intermediair een aanvraag doen bij het JFSCA.
www.amsterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

Per 1 januari 2023 is het JCF gefuseerd met het JFSCA.

Let op:
Proeflessen en het éénmalig inschrijfgeld MEC wordt door het JFSCA niet vergoed.
Deze kosten zult u dus zelf aan het MEC moeten betalen.

Page_00001

Page_00002


 

Muziekschool Amsterdam