Contrabasles

Ook Stanley Clarke speelt akoustisch

In de lessen wordt ruime aandacht besteed aan het jazzrepertoire, maar liefhebbers kunnen zich ook verdiepen in het latin- en afro-cubaanse muziek. Aan de hand van dit repertoire komen onder andere aan bod: techniek, na- en meespelen van songs, akkoordenschema’s en noten lezen, improviseren en gehoortraining. Op ieder niveau en met jouw muzikale voorkeur als vertrekpunt.

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docent

Op dit moment hebben wij geen contrabas docent.

Muziekschool Amsterdam