Groeples zang

Lekker samen zingen in een groep

Lesdag: nog niet bekend
Lestijd: nog niet bekend

6 lessen van 75 minuten  € 110,00
Eenmalig inschrijfgeld € 12,50
Totale kosten € 122,50

Groepsgrootte: minimaal 5 tot 8 leerlingen
Startdatum nog nader te bepalen bij voldoende aanmeldingen

In de groepslessen wordt onder andere aandacht besteed aan stemvorming, klank en uitspraak met als doel zo optimaal mogelijk gebruik leren maken van je stem en stemproblemen te voorkomen zoals bijvoorbeeld heesheid. Tijdens de groepslessen zal worden gewerkt aan het meerstemmig zingen. De begeleiding door de docent zal bestaan uit gebruikmaking van piano en met muziek cd’s en of een laptop.

Docenten

 

Muziekschool Amsterdam