Jongeren Cultuur Fonds

Willen uw kinderen naar muziekles, maar heeft u daar geen geld voor?
Let op: proeflessen en inschrijfgeld MEC wordt door het JCF niet vergoed.
Gehonoreerde aanvragen door het JCF moeten per mail aan het MEC worden doorgestuurd.

www.jongerencultuurfonds.nl

Page_00001

Page_00002

Gehonoreerde aanvragen door het JCF moeten per mail aan het MEC worden doorgestuurd. Inschrijfgeld en proefles worden niet door het JCF vergoed.
 

Muziekschool Amsterdam