Jongeren Cultuur Fonds

Willen uw kinderen naar muziekles, maar heeft u daar geen geld voor?

www.jongerencultuurfonds.nl

Page_00001

Page_00002

Gehonoreerde aanvragen door het JCF moeten per mail aan het MEC worden doorgestuurd.

Muziekschool Amsterdam